More

En verdenssuksess som går rett i dass

admin 04/02/2014

Domiddelet fra Unger fabrikker eksporteres verden over - bedriften produserer på høygir døgnet rundt.

Av: Victoria Kvalvik Foto i artikkelen: Trond Thorvaldsen

Ved Unger Fabrikker på Nabbetorp har uttrykket «rett i dass» fått en særdeles suksessrik eim over seg. Der lager man nemlig det stoffet som er helt nødvendig for at du og jeg og folk i 70 andre land kan kjøpe «godlukt» vi kan putte i toalettet vårt.

Best i verden ?

Dette produktet er selve bærebjelken i driften vår. Vi er den eneste produsenten i hele Norden av denne type kjemikalier, sier markedssjef Thomas Karlsson. Produktet han snakker om, hører inn under gruppen «anioniske tensider» - en type kjemiske stoffer som skal sørge for at fett løser seg opp i vann og ha rengjørende effekt.

- Vi er nå verdensledende - noe som har skjedd gradvis. Behovet i markedet er økende, og akkurat nå har vi verdens største produksjonskapasitet når det gjelder dette produktet. Vi har dobbelt så stor kapasitet som nummer to på listen, slår Karlsson fast.

Det ferdige produktet - toalettblokkene, sisterneblokkene og urinalblokkene, utvikles sammen med kundene.

Monterte opp 200 toaletter

En av disse kundene er britiske Jeyes: - De har montert opp 200 toaletter i testlaboratoriet sitt. Disse toalettene er kjøpt inn fra alle verdenshjørner, og er koblet til et datasystem som spyler kontinuerlig hele døgnet gjennom. Hensikten er å forsikre seg om at toalettblokkene fungerer som de skal, forteller markedssjefen. Han geleider FB oppover i etasjene, og viser frem Ungers noe mer beskjedne testlaboratorium: Her er tre helt vanlige toaletter og et urinal oppmontert på geledd - mens fire knapper på veggen sørger for spyling og dermed også testing av produkter.

Tar stikkprøver

Karlsson viser frem en rekke av produktene som er testet; hvordan de er utformet og hvor sterkt de faktisk lukter. Felles for dem er at de innholder Unger produkter, og noen er pakket inn i emballasje som løser seg opp i ved kontakt med vann. 
Inne på kjemilaboratoriet er Marit Westereng fra Rolvsøy i full gang med å ta stikkprøver av stoffet: - Vi tester andelen av stoff som ikke har reagert som det skal i sluttproduktet. Den skal ligge på mellom to og tre prosent, forklarer Westereng og viser hvordan analysen umiddelbart popper opp på en avansert dataskjerm. Reddet av hotellkongen Unger fabrikker mange ben å stå på som produksjonsbedrift. - Vi produserer 262 produkter som eksporteres til 70 land og sender årlig av gårde 37.000.000 kilo. Vi eksporterer faktisk hele 91 prosent av det vi lager, og gjør det på flere måter: Mye transporteres ut med biler, faktisk i meste laget, men vi sender også en del med tog som går ut fra Oslo. En betydelig mengde går også ut med båt fra Øra, Moss, Oslo og Göteborg, forteller Karlsson.

Det er Olav Thon som er nåværende eier av Unger fabrikker: - Vi er faktisk den eneste produksjonsbedriften i hans portefølje, sier Karlsson og minner om Thons posisjon som hotell og eiendomsprofil.

Var Olav Thon en redningsmann? - Ja, jeg vil nok si det. Jeg tror ikke vi hadde vært her i dag om ikke var for Olav Thon. Han tok over i 1992  da selve «bråstoppen» i Jappetiden kom. Han hadde ryggrad til videre drift og var og er opptatt av nøkternhet, sier Karlsson.

Bedriften som så dagens lys for første gang i 1922 under navnet «Fredrikstad Saapefabrikk, » er kontinuerlig under utvikling. Produksjonen pågår døgnet rundt, med effektive servicemedarbeidere parate.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner