More

Bærekraft

Bærekraft står sentralt i vår kultur, og er et nøkkelelement i vår strategi for fremtidig utvikling og vekst.

Hos Unger har vi fokus på bærekraft gjennom hele verdikjeden. Vi utfordrer oss selv til å skape nye og bærekraftige verdier i vår daglige forretning.

Gjennom flere tiår med vekst, har Unger klart å stadig redusere miljøbelastningen fra våre produkter og prosesser. Bærekraft er en integrert del i våre mål om å være en ansvarlig næringslivsaktør både lokalt og globalt.

Vi samarbeider med kundene våre om å utvikle nye og mer effektive tensider som fører til redusert utslipp under transport.

Vi støtter Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Vi har vært medlemmer av RSPO siden 2012, og vi oppnådde RSPOs Supply Chain (SC)-sertifisering i 2014.

Unger har satt seg som mål å oppnå 100 % bærekraft innenfor denne typen tensider.

Se vårt RSPO sertifikat

Unger ble godkjent som medlem av RSPO i 2012, og ble tildelt RSPO SC MB sertifikat i februar 2015.

Sertifikatet kan lastes ned fra linken under.

EcoVadis - bærekrafts vurdering

Unger Fabrikker oppdaterer dokumentasjon årlig i det Internasjonale vurderingsprogrammet av bærekraft; EcoVadis

Se vårt resultat fra evalueringen av vårt miljø, bærekraftig innkjøp, HR og sosialt ansvar og en sammenligning med andre i bransjen.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner