More

Produkt innovasjon

Innovasjon er helt nødvendig for å sikre suksess og skape konkurransekraft. Innovasjon er en prosess som involverer alle ansatte i selskapet, hvor ideer og kreativitet blir til nye produkter, prosesser, og tjenester som fører til salg og økt fortjeneste.

Ungers Innovation Management Team (IMT), og våre tverrfaglige prosjektteam jobber hele tiden etter Ungers visjon om å være verdensledende innenfor produksjon av spesialutviklede tørre anioniske tensider. Unger arbeider også for å være en betydelig leverandør av flytende og tørre tensider i Skandinavia, vårt hjemmemarked.

Innovasjonsprosessen er basert på tre helt nødvendige punkter:

  • Å skape en verdi
  • Å levere en verdi
  • Å sikre en verdi

 

Vi ønsker å stimulere til kreativitet i alle ledd av innovasjonsprosessen; Fra ideskapning fra egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere, til gjennomføringen av innovasjonen og leveransen av verdiskapningene. Slik sikrer vi en effektiv og suksessrik organisasjonskultur.

Et målrettet IMT jobber med hele innovasjonsprosessen, og sikrer nødvendige ressurser og prioritet til å fullføre våre innovasjonsprosjektene etter definerte strategiplaner. Et aktivt salgsteam med lang erfaring om markedstrender samarbeider med markedsledende kunder for å definere deres spesifikke verdiskapningsbehov. Forsknings- og utviklingsteamene våre jobber med utvikling av nye produkter og prosesser; fra idefaser til å bli kommersielt tilgjengelige produkter. Forsknings og utviklingsarbeidene utføres i våre godt utstyrte laboratorier, pilotanlegg og fleksible produksjonsanlegg.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner