Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Unger Fabrikker AS.

Unger Fabrikker AS tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Hvilke opplysninger har vi?

Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Hvordan bruker vi opplysningene?

For kundeservice og håndtering av reklamasjoner og krav. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, tekniske opplysninger,betalingsopplysninger og kommunikasjon.
Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å yte kundeservice.

Hvem utleverer vi opplysninger til?

Benyttes kun internt

Endringer i personvernerklæringen:

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen.

Dersom du har spørsmål om vår Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:
Postadresse:
Unger Fabrikker AS
Postboks 254,
1636 Gamle Fredrikstad

Tel: +47 69708200
E-post: post@unger.no

Umbraco CMS fra MarkedsPartner